View Larger Map

Tubla d.o.o.

društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge

upisano kod Trgovačkog suda Varaždin broj Tt-15/2369-1

MBS: 070058326 | MB: 01561987 | OIB: 70091830677

žiro račun: 2360000-1101737624 [Zagrebačka banka]

tel: +385 40 379 379 | fax: +385 40 379 389

email: info@tubla.hr